ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot


Dr. Miracle Supersight
Join us on Facebook Fanpage NOW!


สามารถรักษาทั้งสองตาพร้อมกันได้เลยหรือไม่?

 

สามารถรักษาทั้งสองตาพร้อมกันได้เลยหรือไม่?

 

สามารถทำได้ การรักษาให้ผลลัพธ์ที่สามารถทำนายได้ค่อนข้างแม่นยำและปลอดภัย
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงชอบที่จะทำทั้งตาสองในวันเดียวกัน (แบบ Simultaneous Bilateral Cataract Surgery) เพื่อความสะดวกต่อการเข้ารับการรักษา พักฟื้น และการปรับตัวภายหลังการรักษา

แต่โดยปกติแล้ว แพทย์จะให้คำปรึกษา และลงความเห็นร่วมกับผู้รับการรักษาว่าควรจะทำทีละข้าง หรือทำสองตาพร้อมกันดี ในแต่ละรายไป อิงตามความปลอดภัย, เหมาะสม และสอดคล้องตามความประสงค์ของผู้มารักษา

Somchai Trakoolshoke-satianCopyright © 2010 All Rights Reserved.