ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot


Dr. Miracle Supersight
Join us on Facebook Fanpage NOW!


ใช้การดมยาสลบให้ไม่รู้สึกตัวในระหว่างการผ่าตัดได้หรือไม่?

 

ใช้การดมยาสลบให้ไม่รู้สึกตัวในระหว่างการผ่าตัดได้หรือไม่?

 

สามารถทำได้
มีทางเลือกในการระงับความรู้สึกระหว่างผ่าตัดอยู่ 3 วิธี คือ การใช้ยาชาหยอดตา การฉีดยาชา หรืออาจใช้การดมยาสลบในบางราย ที่กลัวมาก หรือไม่แน่ใจว่าจะให้ความร่มมือในระหว่างการรักษาได้ 

ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้ดมยาสลบ การระงับความรู้สึกเฉพาะที่จะใช้ยาชาฉีดเข้าไปด้านหลังลูกตา โดยผู้ป่วย สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ แต่หากผู้ป่วยที่ต้องดมยาสลบ ให้ผู้ป่วยงดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนวันผ่าตัด หรือตามแพทย์สั่ง 

ข้อดีของการระงับความรู้สึกระหว่างการผ่าตัด ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเมื่อได้รับยาแล้วจะรู้สึกสบาย นอนเฉย ๆ ไม่ต้องมีความวิตกกังวลใด ๆ และในทางด้านการผ่าตัด ผู้ผ่าตัดย่อมผ่าตัดได้ง่ายและสะดวก ส่วนเรื่องการดูแลระบบหมุนเวียนโลหิตและระบบการหายใจ ก็จะควบคุมโดยวิสัญญีแพทย์ สิ่งเหล่านี้คือ ข้อดีที่เด่นชัดของวิธีการรับยาระงับความรู้สึกระหว่างผ่าตัด


การระงับความรู้สึกระหว่างการผ่าตัด หากมองในแง่ผลเสียแล้ว หากใช้วิธีการให้หมดสติต้องใช้ยาหลายชนิด และผลจากการใช้ยาก็อาจทำให้เกิดการแพ้ยาได้ ซึ่งพบได้น้อยมาก ส่วนการดมยาสลบนั้น ก็ต้องมีการช่วยหายใจ ดังนั้น ภาวะแทรกซ้อนของระบบการหายใจก็อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การใส่ท่อช่วยหายใจได้ลำบาก หรือใส่แล้วมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ตื่นขึ้นมาเสียงแหบ เจ็บคอ หรือมีปัญหาคลื่นไส้อาเจียน อันเป็นผลข้างเคียงจากยาดมสลบ แพทย์จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่าผู้ได้รับการผ่าตัดกรณีใดควรใช้ยาหยอด ยาฉีด หรือดมยาสลบ

สมชาย ตระกูลโชคเสถียรCopyright © 2010 All Rights Reserved.