ศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์(SuperSight Surgery) เหมาะสำหรับการรักษาปัญหาสายตายาวตามวัย (ที่ทำให้อ่านหนังสือลำบาก มองใกล้ไม่ชัด) พร้อมไปกับรักษาสายผิดปกติทุกชนิด (หรือแม้แต่ต้อกระจก) อย่างถาวร ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ สายตาและการมองเห็นชัดเจนทุกระยะและคงที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ผู้ป่วยยังไม่จำเป็นต้องรักษาโรคต้อกระจกอีกเลย ต่างจากการรักษาด้วยเลเซอร์ (ในแบบวิธี lasik,เลสิก,เลสิค) ใครบ้างที่เป็นผู้ที่ไม่สมควรทำ หรือมีข้อห้ามอะไรบ้าง?
bulletDr. Somchai's Biography
bulletSuperSight in News
bulletOPINION
bulletSuperSight Doctor
bulletRelated Website
bulletMore... about PATTAYA
bulletLocation & Map
dot
Newsletter

dot
bulletSpecial Offer ! _ LASIK PROMOTION _


Dr. Miracle Supersight
SuperSight Surgery experiences are broadcasting on youTube NOW!


ใครบ้างที่เป็นผู้ที่ไม่สมควรทำ หรือมีข้อห้ามอะไรบ้าง?

 ใครบ้างที่เป็นผู้ที่ไม่สมควรทำ หรือมีข้อห้ามอะไรบ้าง?

ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาควรจะไม่มีโรคร้ายแรงที่ยังไม่สามารถควบคุมอาการให้สงบลงได้ นอกจากนั้นผู้ที่เป็นโรคตาที่รุนแรงที่จะจำกัดผลลัพธ์ของการรักษา หรือเพิ่มความเสี่ยงของการผ่าตัด รวมถึงผู้มีสายตาพิการที่แก้ไขไม่ได้แล้ว เหล่านี้เป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมจะมาเข้ารับการรักษา

reading

 

 

ผู้ที่จะเข้ารับการรักษา ควรจะมีความมุ่งหมายว่าตนเองอยากจะลดการพึ่งพาการใช้แว่นแก้ไขสายตาลง
แต่ไม่ได้แปลว่า ภายหลังการศัลยกรรม คุณจะมีสายตาที่ดีเยี่ยมเหมือนเมื่อครั้งที่เยาว์วัย
 จึงควรมีความคาดหวังที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง