ศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์(SuperSight Surgery) เหมาะสำหรับการรักษาปัญหาสายตายาวตามวัย (ที่ทำให้อ่านหนังสือลำบาก มองใกล้ไม่ชัด) พร้อมไปกับรักษาสายผิดปกติทุกชนิด (หรือแม้แต่ต้อกระจก) อย่างถาวร ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ สายตาและการมองเห็นชัดเจนทุกระยะและคงที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ผู้ป่วยยังไม่จำเป็นต้องรักษาโรคต้อกระจกอีกเลย ต่างจากการรักษาด้วยเลเซอร์ (ในแบบวิธี lasik,เลสิก,เลสิค) TECNIS MonoFOCAL
bulletDr. Somchai's Biography
bulletSuperSight in News
bulletOPINION
bulletSuperSight Doctor
bulletRelated Website
bulletMore... about PATTAYA
bulletLocation & Map
dot
Newsletter

dot
bulletSpecial Offer ! _ LASIK PROMOTION _


Dr. Miracle Supersight
SuperSight Surgery experiences are broadcasting on youTube NOW!


The Tecnis Symfony Monofocal IOL article

TECNIS® Symfony IOL

TECNIS® Symfony IOL is the first and only presbyopia-correcting extended range of vision IOL. It delivers a continuous full range of high quality vision with reduced incidence of halos and glare comparable to a multifocal IOL.

The Symfony lens, which treats presbyopia (age-related long-sightedness) is implanted into the eye during a normal cataract operation. In most cases recovery time is minimal, with patients able to return to their usual routine just 24 hours after surgery. Unlike traditional multifocal lenses, there are no glares or halos with the Symfony lens, no reduction in contrast sensitivity, and it has a special defraction grating, making it similar to a traditional lens implant but with the added benefit of a reading prescription. A clinical study, carried out in New Zealand, discovered:

  • Compared to previous monofocal lenses, there is no compromise in distance vision with the Symfony lens
  • 100% of patients used for the study no longer need distance spectacles, with 94% no longer requiring spectacles for intermediate vision
  • There were no reports of ‘glare’ or ‘halo’
  • There were no reports of lens-related adverse effects

Significant Increased Range of Vision with Halo and Glare Comparable to a Multifocal IOL

LEH_Symfony_vision_with_halo_glare1.jpg-250x200TECNIS® Symfony IOL delivers:

Sustained mean visual acuity of 20/20 or better through 1.5 D of defocus

Full range of functional (20/40 or better) vision through 2.5 D of defocus

Incidence of halo and glare comparable to a multifocal IOL

 


Near and Intermediate Visual Acuity Improvement over Monofocal IOL

 

LEH_Symfony_near-and-intermediate-visual-acuty1-250x155TECNIS®Symfony IOL subjects demonstrated:

20/20 or better mean distance and intermediate visual acuity

A 2-line improvement in mean intermediate and near visual acuity

 


At three months, TECNIS® Symfony IOL subjects experienced high spectacle independence at far, intermediate, and near distances

 

 

LEH_Symfony_at3months-250x187At three months, there were no spontaneous reports of glare or halo
Technology of Lens Implants

Technology of lens implants article
Wave of the Future article
Keys For Success article
Femto Cataract: Do We Really Need This? article
Trifocal Family article
The AKKOMMODATIVE 1CU article
AcrySof SA60D1(+3); ReSTOR Apodized Diffractive IOL article
IOLMaster article
OPTEC 6500 article