ศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์(SuperSight Surgery) เหมาะสำหรับการรักษาปัญหาสายตายาวตามวัย (ที่ทำให้อ่านหนังสือลำบาก มองใกล้ไม่ชัด) พร้อมไปกับรักษาสายผิดปกติทุกชนิด (หรือแม้แต่ต้อกระจก) อย่างถาวร ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ สายตาและการมองเห็นชัดเจนทุกระยะและคงที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ผู้ป่วยยังไม่จำเป็นต้องรักษาโรคต้อกระจกอีกเลย ต่างจากการรักษาด้วยเลเซอร์ (ในแบบวิธี lasik,เลสิก,เลสิค) SuperSight Surgery : The Future Refractive Surgery (lasik,เลสิก,เลสิค)
bulletDr. Somchai's Biography
bulletSuperSight in News
bulletOPINION
bulletSuperSight Doctor
bulletRelated Website
bulletMore... about PATTAYA
bulletLocation & Map
dot
Newsletter

dot
bulletSpecial Offer ! _ LASIK PROMOTION _


Dr. Miracle Supersight
SuperSight Surgery experiences are broadcasting on youTube NOW!


What is SuperSight Surgery?icon


SuperSight Surgery is a dysfunctional lens replacement for people who are over 50 and thinking of ending their dependence on glasses. 

SuperSight surgery procedure, by which the failing natural lenses in the eyes, which now optically inefficient, were replaced by soft, well-flexible multifocal intraocular lenses that can be made to focus for reading as well as being able to see distances, just as in a natural younger vision.

Consequently, your vision after the procedure will be stable and unlikely to change over time.
You will have the ability to perform your normal activities without the need for glasses or contact lenses;
this can be an important turning back the clock visually.

 

More...