ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot


Dr. Miracle Supersight
Join us on Facebook Fanpage NOW!


วิธีการรักษาผ่าตัดแก้ไขสายตาแบบซุปเปอร์ไซต์

 

 

 :    วิธีการรักษาผ่าตัดแก้ไขสายตาแบบซุปเปอร์ไซต์   :

 

 

 การผ่าตัดจะใช้วิธีการหยอดยาชาเพื่อระงับความรู้สึก ดังนั้นจึงเป็นการรักษาที่ไม่เจ็บปวด
ไม่มีเลือดออก ไม่ต้องเย็บแผล และเห็นผลได้ในทันที
โดยแพทย์อาจให้ยาช่วยในการผ่อนคลายความเครียดหรือวิตกกังวลระหว่างที่ทำ
ซึ่งจะใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 20 – 30 นาที ต่อข้าง

 

 

 SuperSight Surgery

 

 

   เทคนิคสมัยใหม่ สำหรับเทคโนโลยีการสลายต้อกระจกได้มีการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลาในช่วงเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมา ในการสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง เลนส์แก้วตาธรรมชาติภายในดวงตาซึ่งขุ่นมัวและแข็งตัว เพราะเสื่อมสภาพไปตามวัยหรือโรคของผู้ป่วย จะถูกสลายแล้วดูดออกทิ้งไป 

 

วิวัฒนาการของการรักษาที่อาศัยการใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasound) ผ่านแผลผ่าตัดขนาดเล็กมาก ที่ใช้ในการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง (Phacoemulsification) ซึ่งถูกนำมาใช้อย่างได้ผลดีในดวงตาหลายล้านดวงของผู้ป่วย เป็นวิธีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับกันแล้วว่าได้ผลดี และปลอดภัย ร่วมกับการพัฒนาด้วยความก้าวของวิทยาการทางการแพทย์ที่จะใช้เลนส์แก้วตาเทียมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ให้สามารถตั้งระยะปรับความคมชัดของภาพได้ทั้งระยะไกลระยะกลาง และระยะใกล้ ให้เกิดภาพคมชัดชัดทุกระยะได้ตลอดเวลา เช่น เลนส์ AT LISA tri 839 MP หรือ AT LISA tri toric 939 MP จาก ZEISS 
ซึ่งแพทย์จะให้คำแนะนำในการเลือกใช้เลนส์ชนิดที่เหมาะสมกับผู้รับการรักษาแต่ละราย ใส่ไว้แทนที่เลนส์ตาที่เสื่อมลงตามธรรมชาติ หรือต้อกระจก เพื่อที่จะแก้ไขแก้ภาวะสายตาผิดปกติ และสายตายาวสูงอายุ

ZEISS

SuperSight


 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.