ReadyPlanet.com
bulletDr. Somchai's Biography
bulletSuperSight in News
bulletOPINION
bulletSuperSight Doctor
bulletRelated Website
bulletMore... about PATTAYA
bulletLocation & Map
dot
Newsletter

dot
bulletภาษาไทย


Dr. Miracle Supersight
Join us on Facebook Fanpage NOW!


SuperSight Surgery – Read all about it! Without glasses!

 

SuperSight Surgery – Read all about it! Without glasses!

 


 It is a couple of years since I wrote about SuperSight Surgery.  This is a revolutionary procedure that has changed the lives of many in Pattaya, and as the news traveled throughout the world, the world traveled to Pattaya to have this life-changing operation.  In fact, two of my doctor friends here in Pattaya have had this done, and both are very happy with the end result.

So, are you over 50 and using spectacles to read this article?  Do you hate your reading glasses?  If so, help is at hand!  This is SuperSight Surgery (not to be confused with LASIK).

SuperSight Surgery is in the forefront of ophthalmic procedures.  The world leader is Dr. Somchai Trakoolshoke-satian and he consults out of the Bangkok Hospital Pattaya.  He has been carrying out this procedure for nine years on over 3000 patients and has perfected the technique to ensure good results for each individual patient, with success and satisfaction rates of almost 100 percent.

Unfortunately, the need for reading glasses is a natural progression of aging.  The first signs are the fact that you have to hold this newspaper further away to be able to read it, and you also find that you need a good light to be able to see the words clearly.  Eventually you succumb and buy reading glasses, to which you become a slave.  Eventually you keep one pair at home, another in the car and another in the office.  And your nose gets funny indentations either side of the bridge, where the spectacles settle.

As you get older, all the ‘elastic’ tissues in your body become less pliable.  Knees, lower back, fingers, neck, the list is endless.  However, you have to add to that list, the lens in your eye.  The fiddly little lens, supplied at birth as a standard feature, does not have a fixed focus, but under your control you can make it focus close up (to read) and then also focus at a distance.  The way you do this is by ‘bending’ the lens to be able to focus on near objects.  Unfortunately, as the lens becomes less pliable, the muscles in your eye become unable to bend the stiffening lens enough to produce the near point focus.  The near point moves further away, until you have run out of arms, as described previously.  We call this condition ‘Presbyopia’.

Unfortunately there is yet another result of aging that occurs in the lens of the eye.  This is a gradual cloudiness which lowers the visual acuity, and eventually brings on blindness.  This is called a cataract.  So not only can you not see well enough to read the magazines, but you also begin to lose your distance vision.  Welcome to the wonderful world of white sticks and Labrador dogs.  Even the World Health Organization says there are currently between 12 and 15 million people blind from cataracts.

The initial method of treating this was by removal of the now optically inefficient natural lens, and attempting to return some usable vision through the introduction of very thick and heavy spectacles placed before the eye.  These glasses looked as if the lenses were made from the bottom of Coca-Cola bottles (registered trade mark and all), and were just as heavy.  The patient could see again, but reading required even thicker lenses, or hand-held magnifying glasses.  Not all that comfortable, but beats the alternative.

So we come to the latest development in intra-ocular lenses (IOLs), where the hardened lenses are replaced by other, very special lenses.  These can be focusable lenses, under the control of the patient’s own intra-ocular muscles, or multi-focal lenses, with the brain picking the necessary focus as required.  This is SuperSight Surgery and with these lenses you can read your golf scorecard with your near vision, focus on the ball on the tee with your intermediate vision and then using your distance vision watch it gently arcing into the water hazard.  (These new IOLs can improve your sight, but not your golf.)

 If you want to know more, contact Dr Somchai and reduce your dependence on contact lenses or glasses.  You will be amazed.

ประโยชน์ และข้อควรทราบ ของการทำศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์
ถ้าอยากไปตรวจว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?
ใครบ้างที่เป็นผู้ที่ไม่สมควรทำ หรือมีข้อห้ามอะไรบ้าง?
ทุกคนที่ต้องการรักษาสามารถทำได้ทุกคนใช่ไหม?
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากการประกันสุขภาพได้หรือไม่?
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
ควรรอไว้รักษาเมื่อต้อกระจกสุกแล้วดีกว่าไหม?
ทำศัลยกรรมแล้ว จะช่วยป้องกันไม่เกิดต้อ หรือโรคตาอื่นๆได้ด้วยหรือไม่?
มีโอกาสเสี่ยงที่ตาของเราจะปฏิเสธไม่รับเลนส์แก้วตาเทียมได้หรือไม่?
อาจจะมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง?
ใช้การดมยาสลบให้ไม่รู้สึกตัวในระหว่างการผ่าตัดได้หรือไม่?
สามารถรักษาทั้งสองตาพร้อมกันได้เลยหรือไม่?
ผลของการรักษาจะคงอยู่ยาวนานหรือไม่?
หลังการรักษานานเท่าไร จึงจะกลับไปทำงาน และใช้ชีวิตได้ตามปกติ?
การศัลยกรรมแก้ไขสายตาแบบซุปเปอร์ไซต์ มีความปลอดภัยเพียงใด?
การผ่าตัดเจ็บหรือไม่?
อะไรจะช่วยป้องกันไม่ให้หลับตา หรือ กระพริบตาระหว่างทำการรักษา?
ผลการรักษา
วิธีการรักษาผ่าตัดแก้ไขสายตาแบบซุปเปอร์ไซต์
General information about eye & vision article
Q & A : Will SuperSight Surgery work for me? article
Q & A : How safe is the procedure? article
Q & A : What can I expect after having surgery with SuperSight Surgery? article
Q & A : Is it permanent? article
Q & A : How long does it take to get back to normal? article
Q & A : What can go wrong? article
Q & A : What's the difference between LASIK and SuperSight? article
Q & A : Does SuperSight Surgery hurt? article
Q & A : Can anyone have this procedure done? article
Q & A : Who is not a candidate for SuperSight Surgery? article
Q & A : Can you guarantee I will get rid of my glasses or Contact lenses? article
Q & A : Will SuperSight Surgery prevent me from getting other eye diseases? article
Q & A : Will I need cataract surgery in the future? article
Q & A : What should I know about night vision? article
Q & A : How does new multifocal IOL affect intermediate vision? article
Q & A : Should I have both eyes done at once? article
Q & A : What keeps me from blinking during the procedure? article
Q & A : I’ve heard so much about astigmatism. What is it? Does SuperSight correct it? article
Q & A : Is the SuperSight Surgery effective in myopia (nearsightedness)? article
Q & A : What is presbyopia? article
Q & A : Is it possible to correct presbyopia using lasers as “LASIK”? article
Q & A : Will you recommend SuperSight Surgery for those patients between 50 and 60 years of age who request LASIK for their refractive error? article
Q & A : How does Near Vision CK or Near Vision LASIK work for presbyopic patient? article
Q & A : If I’ve had LASIK, can I still be a candidate for SuperSight Surgery? article
How much does it cost? article
Q & A : Is SuperSight Surgery covered on health insurance? article
Q & A : What is a secondary cataract? article
Deutsch Text article
Norwegian Text article
My Testament to Anybody who is Contemplating Supersight Eye Surgery
Where’s my readers?
Supersight vision? Tired of glasses – for distance, for reading, for computer and regular trips to the Optician to change the lenses?
SuperSight Surgery – the ‘bionic’ breakthrough?
Dr.William H. van Ewijk: OUR WINDOW UNTO THE WORLD & HOW DR.SOMCHAI GAVES ME THE REAL VISION
HOW DR.SOMCHAI GAVES ME THE REAL VISION article
Dr. Somchai the “Super” Ophthalmic Surgeon and SuperSight (Part 5)
Would you let anyone touch your eyes? Or would you want a specialist? (Part 4)
Imagine what that new vision can do for your happiness
Dr. Somchai T.shoke-satian M.D. gets down to business
Who is Dr Somchai T.shoke-satian M.D.?
What does Dr. Somchai T.shoke-satian M.D. do?
เลสิคเอ็กซ์ตร้า
ภาษาไทย ฟรีดาวน์โหลด
Supplementation in Bangkok Post
Patient information about eye's problems article
Visual Experience Training article
Patient's Testimonials article