ReadyPlanet.com
bulletDr. Somchai's Biography
bulletSuperSight in News
bulletOPINION
bulletSuperSight Doctor
bulletRelated Website
bulletMore... about PATTAYA
bulletLocation & Map
dot
Newsletter

dot
bulletภาษาไทย


Dr. Miracle Supersight
Join us on Facebook Fanpage NOW!


Where’s my readers?

 

Where’s my readers?

 

 

By “readers” I don’t mean those kind souls who read my columns, but I am referring to reading glasses. I just opened my top drawer at work and there were eight pairs of readers! No, it wasn’t a “Buy 1 and get 7 free!” These were the result of wear and tear, broken side pieces, lenses missing, broken frames, unsuccessful repairs with Super Glue or Araldite (the Greek Goddess of stickiness) and the list goes on. I did, however, manage to successfully glue my finger to one lens with Super Glue. It did neither the lens, or my finger, any good at all.

I don’t need these any more!
I don’t need these any more!

A little history here, which will probably remind you of your time of decreasing visual acuity.

26 years ago I was ready to admit that my near vision was gone. Reading a map was just not possible, even holding the map in front of the headlights. A visit to the optometrist saw me leaving with suitable contact lenses which introduced a whole new world to my life. I could read the destination signs on busses and street signs ditto.

Unfortunately this Utopia was not to last. Stronger prescriptions for the contact lenses did help, but were not the answer. Remembering to remove the contacts every night was a bit hit and miss, but I always knew in the morning as the lenses were stuck to my eyeballs and everything was blurred.

I did try and remember to use a sterile technique putting the lenses in, but that too would fail regularly and I would have to do without, which suggested to me that a white stick and a Labrador was next. Of course there were also the dropped lenses with me on all fours looking for the errant bit of soft plastic.

I struggled on, but then found that my distance vision was not as good as it used to be. Recognizing faces across the street was difficult. By now I had arrived at a situation where driving at night was taking my life in my hands.

It was at this point that I discussed my vision with Dr. Somchai Trakool Choke-satian in the SuperSight surgery department at the Bangkok Hospital Pattaya.

It was at that initial consultation that I discovered that SuperSight was not just changing the lens in the eye, but a thorough eye examination to ensure that the eye itself is healthy, other than the cataracts and hardening of the natural lens. This examination takes about one hour, so it’s not a case of “Read the bottom line,” and it’s all over style exam.

Dr Somchai advised me that my eyes were suitable for the SuperSight lenses and then went on to discuss all the pros and cons of the surgery and the final results that could be expected, and then told me to go and think about it.

I did that by speaking to all the people I knew who had SuperSight surgery done before. To a man the answers were the same, “Wish I’d done it years ago”.

So a convenient date was selected for Dr. Somchai and myself and the stage was set. No turning back.

I am asked by others whether the operation was painful and I can honestly say it was not. It is a weird sensation having someone ‘inside’ your eyeball, but not painful. Under local anesthetic I found I could relax and keep my eye still as Dr. Somchai did his magic. And the results are magical. And the freedom from the glasses is wonderful.

Now two months after the operation, I still pat my pocket for the readers as I sit down in front of the computer and then realize I don’t need them. And as a funny ending, I can now wear T-shirts without a pocket for the glasses. My wardrobe has doubled! And I can finally read the numbers on the remote for the TV.

For more information contact the SuperSight surgery department at the hospital, they are nice people. Telephone 1719.

 

ประโยชน์ และข้อควรทราบ ของการทำศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์
ถ้าอยากไปตรวจว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?
ใครบ้างที่เป็นผู้ที่ไม่สมควรทำ หรือมีข้อห้ามอะไรบ้าง?
ทุกคนที่ต้องการรักษาสามารถทำได้ทุกคนใช่ไหม?
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากการประกันสุขภาพได้หรือไม่?
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
ควรรอไว้รักษาเมื่อต้อกระจกสุกแล้วดีกว่าไหม?
ทำศัลยกรรมแล้ว จะช่วยป้องกันไม่เกิดต้อ หรือโรคตาอื่นๆได้ด้วยหรือไม่?
มีโอกาสเสี่ยงที่ตาของเราจะปฏิเสธไม่รับเลนส์แก้วตาเทียมได้หรือไม่?
อาจจะมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง?
ใช้การดมยาสลบให้ไม่รู้สึกตัวในระหว่างการผ่าตัดได้หรือไม่?
สามารถรักษาทั้งสองตาพร้อมกันได้เลยหรือไม่?
ผลของการรักษาจะคงอยู่ยาวนานหรือไม่?
หลังการรักษานานเท่าไร จึงจะกลับไปทำงาน และใช้ชีวิตได้ตามปกติ?
การศัลยกรรมแก้ไขสายตาแบบซุปเปอร์ไซต์ มีความปลอดภัยเพียงใด?
การผ่าตัดเจ็บหรือไม่?
อะไรจะช่วยป้องกันไม่ให้หลับตา หรือ กระพริบตาระหว่างทำการรักษา?
ผลการรักษา
วิธีการรักษาผ่าตัดแก้ไขสายตาแบบซุปเปอร์ไซต์
General information about eye & vision article
Q & A : Will SuperSight Surgery work for me? article
Q & A : How safe is the procedure? article
Q & A : What can I expect after having surgery with SuperSight Surgery? article
Q & A : Is it permanent? article
Q & A : How long does it take to get back to normal? article
Q & A : What can go wrong? article
Q & A : What's the difference between LASIK and SuperSight? article
Q & A : Does SuperSight Surgery hurt? article
Q & A : Can anyone have this procedure done? article
Q & A : Who is not a candidate for SuperSight Surgery? article
Q & A : Can you guarantee I will get rid of my glasses or Contact lenses? article
Q & A : Will SuperSight Surgery prevent me from getting other eye diseases? article
Q & A : Will I need cataract surgery in the future? article
Q & A : What should I know about night vision? article
Q & A : How does new multifocal IOL affect intermediate vision? article
Q & A : Should I have both eyes done at once? article
Q & A : What keeps me from blinking during the procedure? article
Q & A : I’ve heard so much about astigmatism. What is it? Does SuperSight correct it? article
Q & A : Is the SuperSight Surgery effective in myopia (nearsightedness)? article
Q & A : What is presbyopia? article
Q & A : Is it possible to correct presbyopia using lasers as “LASIK”? article
Q & A : Will you recommend SuperSight Surgery for those patients between 50 and 60 years of age who request LASIK for their refractive error? article
Q & A : How does Near Vision CK or Near Vision LASIK work for presbyopic patient? article
Q & A : If I’ve had LASIK, can I still be a candidate for SuperSight Surgery? article
How much does it cost? article
Q & A : Is SuperSight Surgery covered on health insurance? article
Q & A : What is a secondary cataract? article
Deutsch Text article
Norwegian Text article
My Testament to Anybody who is Contemplating Supersight Eye Surgery
Supersight vision? Tired of glasses – for distance, for reading, for computer and regular trips to the Optician to change the lenses?
SuperSight Surgery – Read all about it! Without glasses!
SuperSight Surgery – the ‘bionic’ breakthrough?
Dr.William H. van Ewijk: OUR WINDOW UNTO THE WORLD & HOW DR.SOMCHAI GAVES ME THE REAL VISION
HOW DR.SOMCHAI GAVES ME THE REAL VISION article
Dr. Somchai the “Super” Ophthalmic Surgeon and SuperSight (Part 5)
Would you let anyone touch your eyes? Or would you want a specialist? (Part 4)
Imagine what that new vision can do for your happiness
Dr. Somchai T.shoke-satian M.D. gets down to business
Who is Dr Somchai T.shoke-satian M.D.?
What does Dr. Somchai T.shoke-satian M.D. do?
เลสิคเอ็กซ์ตร้า
ภาษาไทย ฟรีดาวน์โหลด
Supplementation in Bangkok Post
Patient information about eye's problems article
Visual Experience Training article
Patient's Testimonials article