My Testament to Anybody who is Contemplating Supersight Eye Surgery
ReadyPlanet.com
dot
bulletDr. Somchai's Biography
bulletSuperSight in News
bulletOPINION
bulletSuperSight Doctor
bulletRelated Website
bulletMore... about PATTAYA
bulletLocation & Map
bulletSuperCENTER LASIK PATAYA
dot
Newsletter

dot
bulletภาษาไทย


Dr. Miracle Supersight
Join us on Facebook Fanpage NOW!


My Testament to Anybody who is Contemplating Supersight Eye Surgery

  On Monday 20th November 2006, I was in the Bangkok Hospital Pattaya to get an injection of cortisone to treat tennis elbow in my left arm (to much bad golf). After being treated at a very reasonable cost I decided to investigate Laser Eye Surgery which I had read so much about.

I went into the eye department of the Bangkok Hospital Pattaya to arrange an appointment with an Eye Surgeon.

On arriving there all I could see all around me where signs for SuperSight Eye Surgery. 
I asked the receptionist what SuperSight Eye Surgery was, I was given a booklet on the procedure by the receptionist who also informed me that this was the latest technology in Corrective Eye Surgery, the actual lenses of the eye is replaced by new silicon lenses.

This fascinated me because I’m a bit of a techno freak anyway and so I arranged an appointment for the following day.

So on Tuesday 21st November 2007 at 11.00 am. I went for my Consultation with the Eye Surgeon Dr Somchai T. 
He explained to me what SuperSight Eye Surgery is.
I asked when it would be possible have to the operation carried out and he told me that I could be accommodated later that day as he had a gap in his schedule.

A funny thing (to me anyway sitting there in shorts and T shirt) was then raised by him, did I have the funds to pay for the treatment with me. I didn't even have a toothbrush with me. But at least I did have my wallet and debit card with me. When my debit card proved that I had sufficient funds all was satisfactory. There then followed a flurry of activity with eye drops every 10 minutes or so, chest x-rays, blood tests, and various other samples being taken (it reminded me of a Sci Fi film with my every move throughout the hospital being monitored and I was escorted everywhere by a beautiful Thai lady. Well the upshot was that within 4 hours of first meeting the surgeon I was there in theatre having the operation completed in about 1 1/2 hours from Start to finish all under local anesthetic. I even have a photograph album, DVD and pardon the Pun even a T shirt of the whole experience.

When Dr Somchai T first examined me at my initial consultation, he thought at best 30% vision improvement in my Left eye was the maximum possible. As I have never really been able to see that well with my Left eye for as long as I can remember way back until about age 3 to 4 years old, so any improvement would be better than what I have been living with for most of my life. He also said that both of my eyes would need my brain to work in harmony to get both eyes working together for the full effects of the SuperSight Surgery to work.

After a good nights sleep and by the next morning I was able to read (a little blurry) the smallest of writing in the financial pages of the Bangkok post (though it was in English) if I could have read it in Thai then that would have been a miracle as I can hardly speak or read a word of Thai anyway.

After 1 week my Left eye was recorded at 60% and my Right Eye 90% vision Well after 3 weeks and my final consultation with Dr Somchai T before flying home to the UK. I had 85% vision in my Left eye and 95% vision in Right eye. So I now have 20/12 vision or 1 1/2 times better than 20/20 vision or I can now read row 14 (3rd from bottom row) on a standard eye test board and row 16 (bottom row) with my Right eye all through SuperSight Eye Surgery, and the truly Remarkable Dr Somchai T, to whom I’ll be indebted to for the rest of my life.

Dr Somchai T has told me it is a phenomenon what has happened to my eyes and I'm his best patient to date. 
It is now the way to go rather than laser treatment as new lenses are fitted and also during my operation Dr Somchai T also corrected my Cornea’s back to Round from Oval. For the rest of my life I will never ever need to wear glasses again and can now enjoy my true passion Motor sport with the need for over glasses goggles now… completely gone.

All this for a total sum of £XXXX.00 for both eyes to be treated which included an overnight stay in one of the nicest suites that I have ever had the privilege to stay in with the nursing aftercare second to none.

I’d say the Best Money I have ever Spent.

I was told at the Bangkok Hospital Pattaya that Dr. Somchai T and his team uses 96% of the world supply of lenses which are made in Germany. I’ve said it before and don’t mind repeating again that I feel I will be indebted to him and his wonderful team for the rest of my life.

To Dr Somchai T & Team

Many Many Many Thanks

Michael K Bailey

ประโยชน์ และข้อควรทราบ ของการทำศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์
ถ้าอยากไปตรวจว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?
ใครบ้างที่เป็นผู้ที่ไม่สมควรทำ หรือมีข้อห้ามอะไรบ้าง?
ทุกคนที่ต้องการรักษาสามารถทำได้ทุกคนใช่ไหม?
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากการประกันสุขภาพได้หรือไม่?
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
ควรรอไว้รักษาเมื่อต้อกระจกสุกแล้วดีกว่าไหม?
ทำศัลยกรรมแล้ว จะช่วยป้องกันไม่เกิดต้อ หรือโรคตาอื่นๆได้ด้วยหรือไม่?
มีโอกาสเสี่ยงที่ตาของเราจะปฏิเสธไม่รับเลนส์แก้วตาเทียมได้หรือไม่?
อาจจะมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง?
ใช้การดมยาสลบให้ไม่รู้สึกตัวในระหว่างการผ่าตัดได้หรือไม่?
สามารถรักษาทั้งสองตาพร้อมกันได้เลยหรือไม่?
ผลของการรักษาจะคงอยู่ยาวนานหรือไม่?
หลังการรักษานานเท่าไร จึงจะกลับไปทำงาน และใช้ชีวิตได้ตามปกติ?
การศัลยกรรมแก้ไขสายตาแบบซุปเปอร์ไซต์ มีความปลอดภัยเพียงใด?
การผ่าตัดเจ็บหรือไม่?
อะไรจะช่วยป้องกันไม่ให้หลับตา หรือ กระพริบตาระหว่างทำการรักษา?
ผลการรักษา
วิธีการรักษาผ่าตัดแก้ไขสายตาแบบซุปเปอร์ไซต์
General information about eye & vision article
Q & A : Will SuperSight Surgery work for me? article
Q & A : How safe is the procedure? article
Q & A : What can I expect after having surgery with SuperSight Surgery? article
Q & A : Is it permanent? article
Q & A : How long does it take to get back to normal? article
Q & A : What can go wrong? article
Q & A : What's the difference between LASIK and SuperSight? article
Q & A : Why people hate their reading glasses? article
Q & A : Can anyone have this procedure done? article
Q & A : Who is not a candidate for SuperSight Surgery? article
Q & A : Can you guarantee I will get rid of my glasses or Contact lenses? article
Q & A : Will SuperSight Surgery prevent me from getting other eye diseases? article
Q & A : Could you tell me about cataracts? article
Q & A : What should I know about night vision? article
Q & A : How does new multifocal IOL affect intermediate vision? article
Q & A : Should I have both eyes done at once? article
Q & A : What keeps me from blinking during the procedure? article
Q & A : I’ve heard so much about astigmatism. What is it? Does SuperSight correct it? article
Q & A : Is the SuperSight Surgery effective in myopia (nearsightedness)? article
Q & A : What is presbyopia? article
Q & A : Is it possible to correct presbyopia using lasers as “LASIK”? article
Q & A : Will you recommend SuperSight Surgery for those patients between 50 and 60 years of age who request LASIK for their refractive error? article
Q & A : What are the advantages of SuperSight Surgery Over LASIK? article
Q & A : If I’ve had LASIK, can I still be a candidate for SuperSight Surgery? article
How much does it cost? article
Q & A : Is SuperSight Surgery covered on health insurance? article
Q & A : What is a secondary cataract? article
Deutsch Text article
Norwegian Text article
Where’s my readers?
Supersight vision? Tired of glasses – for distance, for reading, for computer and regular trips to the Optician to change the lenses?
SuperSight Surgery – Read all about it! Without glasses!
SuperSight Surgery – the ‘bionic’ breakthrough?
Dr.William H. van Ewijk: OUR WINDOW UNTO THE WORLD & HOW DR.SOMCHAI GAVES ME THE REAL VISION
HOW DR.SOMCHAI GAVES ME THE REAL VISION article
Dr. Somchai the “Super” Ophthalmic Surgeon and SuperSight (Part 5)
Would you let anyone touch your eyes? Or would you want a specialist? (Part 4)
Imagine what that new vision can do for your happiness
Dr. Somchai T.shoke-satian M.D. gets down to business
Who is Dr Somchai T.shoke-satian M.D.?
What does Dr. Somchai T.shoke-satian M.D. do?
เลสิคเอ็กซ์ตร้า
ภาษาไทย ฟรีดาวน์โหลด
Supplementation in Bangkok Post
Patient information about eye's problems article
Visual Experience Training article
Patient's Testimonials articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.