ศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์(SuperSight Surgery) เหมาะสำหรับการรักษาปัญหาสายตายาวตามวัย (ที่ทำให้อ่านหนังสือลำบาก มองใกล้ไม่ชัด) พร้อมไปกับรักษาสายผิดปกติทุกชนิด (หรือแม้แต่ต้อกระจก) อย่างถาวร ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ สายตาและการมองเห็นชัดเจนทุกระยะและคงที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ผู้ป่วยยังไม่จำเป็นต้องรักษาโรคต้อกระจกอีกเลย ต่างจากการรักษาด้วยเลเซอร์ (ในแบบวิธี lasik,เลสิก,เลสิค) Will SuperSight Surgery work for me?
bulletDr. Somchai's Biography
bulletSuperSight in News
bulletOPINION
bulletSuperSight Doctor
bulletRelated Website
bulletMore... about PATTAYA
bulletLocation & Map
dot
Newsletter

dot
bulletSpecial Offer ! _ LASIK PROMOTION _


Dr. Miracle Supersight
SuperSight Surgery experiences are broadcasting on youTube NOW!


Q & A : Will SuperSight Surgery work for me? article

Will SuperSight Surgery work for me?

Vision correction is no longer just for younger people. People in their 50s, 60s and older deserve the opportunity to have crystal clear vision just as much !

SuperSight Surgery, a revolutionary lens implant technology that can restore youthful vision for people over 50 with presbyopic, the age-related eye condition that make it difficult to see things up-close, and cataract patients.

If you are sick of wearing glasses and cannot see up close, and are now beginning to notice your vision isn’t quite as good as before, you may consider SuperSight Surgery as a new alternative.

The majority of patients who receive SuperSight Surgery are in their mid 50s and early 60s and are presbyopic with cataract or large refractive errors.
They are well aware of the vision loss that they have experienced, and they remember their functional vision ability.

 

If you would like to consider this procedure, our office can arrange a complete evaluation and consultation to help you further in assessing your interest and candidacy for SuperSight Surgery. 

 

 

 

Quote of the day:                           


Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.

–Anais Nin
 
Q & A

Questions & Answers article