ศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์(SuperSight Surgery) เหมาะสำหรับการรักษาปัญหาสายตายาวตามวัย (ที่ทำให้อ่านหนังสือลำบาก มองใกล้ไม่ชัด) พร้อมไปกับรักษาสายผิดปกติทุกชนิด (หรือแม้แต่ต้อกระจก) อย่างถาวร ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ สายตาและการมองเห็นชัดเจนทุกระยะและคงที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ผู้ป่วยยังไม่จำเป็นต้องรักษาโรคต้อกระจกอีกเลย ต่างจากการรักษาด้วยเลเซอร์ (ในแบบวิธี lasik,เลสิก,เลสิค) How safe is the procedure?
bulletDr. Somchai's Biography
bulletSuperSight in News
bulletOPINION
bulletSuperSight Doctor
bulletRelated Website
bulletMore... about PATTAYA
bulletLocation & Map
dot
Newsletter

dot
bulletSpecial Offer ! _ LASIK PROMOTION _


Dr. Miracle Supersight
SuperSight Surgery experiences are broadcasting on youTube NOW!


Q & A : How safe is the procedure? article

How safe is the procedure?

SuperSight Surgery uses a new technology with a proven procedure, which has undergone tremendous technological advances since the days of our parents and grandparents.

Modern microsurgical techniques for removing lens have been evolved and improved dramatically over the past 20 years.

We pride ourselves on providing patient-centered care and being strong committed to delivering the best medical attention possible.
There can be no doubt that we offer the highest quality eye surgery backed by responsive service and that we take a truely innovative approach coupled with unwavering attention to details. 

In addition, a team of highly-skilled nurses is always ready to give basic information about SuperSight Surgery to patients interested in the procedure and to schedule complimentary screenings to determine whether the patient is a good candidate for the procedure.

Only with our considerable expertise in ophthalmic surgery could we have earn so much trust and support among our patients. More important, however, is the fact that the other refractive procedures have not been proven effective for the types of vision conditions as SuperSight Surgery does. 


Quote of the day:                         

 

Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.

–Napoleon Hill

 
Q & A

Questions & Answers article