ศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์(SuperSight Surgery) เหมาะสำหรับการรักษาปัญหาสายตายาวตามวัย (ที่ทำให้อ่านหนังสือลำบาก มองใกล้ไม่ชัด) พร้อมไปกับรักษาสายผิดปกติทุกชนิด (หรือแม้แต่ต้อกระจก) อย่างถาวร ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ สายตาและการมองเห็นชัดเจนทุกระยะและคงที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ผู้ป่วยยังไม่จำเป็นต้องรักษาโรคต้อกระจกอีกเลย ต่างจากการรักษาด้วยเลเซอร์ (ในแบบวิธี lasik,เลสิก,เลสิค) What can I expect after having surgery with SuperSight Surgery?
bulletDr. Somchai's Biography
bulletSuperSight in News
bulletOPINION
bulletSuperSight Doctor
bulletRelated Website
bulletMore... about PATTAYA
bulletLocation & Map
dot
Newsletter

dot
bulletSpecial Offer ! _ LASIK PROMOTION _


Dr. Miracle Supersight
SuperSight Surgery experiences are broadcasting on youTube NOW!


Q & A : What can I expect after having surgery with SuperSight Surgery? article

What can I expect after having surgery with SuperSight Surgery?

When counseling patients, we explain that implantation with new generation multifocal IOLs will rejuvenate a large portion of the near vision, and patients will have less dependence on reading glasses.
The major advantage of SuperSight Surgery is the actual repair of the cataract and will also fix any significant amount of myopia or hyperopia that the patient has.
While we provide information regarding the overall expectations for the surgery, we understand that there are some specific questions that arise in the first few weeks after the surgery.

After the surgery, Dr. Somchai and a team of highly-skilled nurses will provide patients with postoperative instructions and discuss their medication regimens. In addition. a team of highly-skilled nurses is always ready to give 

We remind all patients that SuperSight Surgery is a surgical procedure, and like all such procedures, there are risks involved. We suggest that you should review carefully the information contained in our result as well as the information you find elsewhere through additional research and then discuss this information in depth with Dr. Somchai.

 

Quote of the day:                              


You miss 100% of the shots you don’t take.

–Wayne Gretzky
Q & A

Questions & Answers article