ศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์(SuperSight Surgery) เหมาะสำหรับการรักษาปัญหาสายตายาวตามวัย (ที่ทำให้อ่านหนังสือลำบาก มองใกล้ไม่ชัด) พร้อมไปกับรักษาสายผิดปกติทุกชนิด (หรือแม้แต่ต้อกระจก) อย่างถาวร ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ สายตาและการมองเห็นชัดเจนทุกระยะและคงที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ผู้ป่วยยังไม่จำเป็นต้องรักษาโรคต้อกระจกอีกเลย ต่างจากการรักษาด้วยเลเซอร์ (ในแบบวิธี lasik,เลสิก,เลสิค) How long does it take to get back to normal?
bulletDr. Somchai's Biography
bulletSuperSight in News
bulletOPINION
bulletSuperSight Doctor
bulletRelated Website
bulletMore... about PATTAYA
bulletLocation & Map
dot
Newsletter

dot
bulletSpecial Offer ! _ LASIK PROMOTION _


Dr. Miracle Supersight
SuperSight Surgery experiences are broadcasting on youTube NOW!


Q & A : How long does it take to get back to normal? article

How long does it take to get back to normal?
How fast does my vision improve after the procedure?

Patients should understand that fast visual recovery characterizes the operation, but it could take several months for some patients to achieve their final vision after SuperSight Surgery.
You’ll notice your vision is improved immediately and you feel comfortable.
The patients are asked to take the day after surgery off.  They will be functional the next day, but the eye might still be a little sensitive to light or irritated.
Most patients say their eyes get to be normal by the next day and they can enjoy their activities as usual.

Quote of the day:                                               


Strive not to be a success, but rather to be of value.

– Albert Einstein

 
Q & A

Questions & Answers article