ศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์(SuperSight Surgery) เหมาะสำหรับการรักษาปัญหาสายตายาวตามวัย (ที่ทำให้อ่านหนังสือลำบาก มองใกล้ไม่ชัด) พร้อมไปกับรักษาสายผิดปกติทุกชนิด (หรือแม้แต่ต้อกระจก) อย่างถาวร ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ สายตาและการมองเห็นชัดเจนทุกระยะและคงที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ผู้ป่วยยังไม่จำเป็นต้องรักษาโรคต้อกระจกอีกเลย ต่างจากการรักษาด้วยเลเซอร์ (ในแบบวิธี lasik,เลสิก,เลสิค) What can go wrong?
bulletDr. Somchai's Biography
bulletSuperSight in News
bulletOPINION
bulletSuperSight Doctor
bulletRelated Website
bulletMore... about PATTAYA
bulletLocation & Map
dot
Newsletter

dot
bulletSpecial Offer ! _ LASIK PROMOTION _


Dr. Miracle Supersight
SuperSight Surgery experiences are broadcasting on youTube NOW!


Q & A : What can go wrong? article

What can go wrong?

Very little (with either technique). But it is important to understand that with any surgery there are risks involved, even if the surgeon does nothing wrong and all goes well.
In some cases, individuals can be under or over correction. About 95% of patients have no complications (whatever).

Minor complications
which usually recover completely, including raised pressure, temporary water-logging in the front of the eye (corneal edema) or in the back of the eye (macular edema), and a tendency for the upper eyelid to droop slightly (ptosis), or bleeding inside the eye.
One of these rarely causes permanent effects.

Serious complications
would include retinal detachment (1% of cases) and infection within the eye (endophthalmitis - approximately in 1 in 1,000 cases).
Both of these conditions are treatable if detected early enough, but this may result in permanent and severe visual loss, including blindness or loss of the eye (very rare).
It is important to understand that the risk of these complications is intrinsic to the surgery itself, and can occur even if the operation is performed well by an experienced surgeon.
The occurrence of one or more of these complications does not mean that the operation was poorly performed.

 

 

Quote of the day:                

Life is about making an impact, not making an income.

– Kevin Kruse

 
Q & A

Questions & Answers article