ศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์(SuperSight Surgery) เหมาะสำหรับการรักษาปัญหาสายตายาวตามวัย (ที่ทำให้อ่านหนังสือลำบาก มองใกล้ไม่ชัด) พร้อมไปกับรักษาสายผิดปกติทุกชนิด (หรือแม้แต่ต้อกระจก) อย่างถาวร ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ สายตาและการมองเห็นชัดเจนทุกระยะและคงที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ผู้ป่วยยังไม่จำเป็นต้องรักษาโรคต้อกระจกอีกเลย ต่างจากการรักษาด้วยเลเซอร์ (ในแบบวิธี lasik,เลสิก,เลสิค) SuperSight Surgery in French
bulletDr. Somchai's Biography
bulletSuperSight in News
bulletOPINION
bulletSuperSight Doctor
bulletRelated Website
bulletMore... about PATTAYA
bulletLocation & Map
dot
Newsletter

dot
bulletSpecial Offer ! _ LASIK PROMOTION _


Dr. Miracle Supersight
SuperSight Surgery experiences are broadcasting on youTube NOW!


French


          SuperSight Surgery®
                                    SuperSight Surgery in French

  Testimonial 1 de VDO

Clic !   

Je déteste mes lunettes de lecture ...

 

 

 

diminue ou même élimine le besoin des bifocales et des lunettes de lecture

 

 

 

Si vous envisagez de faire appel à cette nouvelle méthode réfractive, nous pouvons vous offrir une étude complète et personnalisée afin de déterminer votre disposition pour la Chirurgie SuperSight®.

 

 

Pour plus d'information : www.doctorsomchai.com

 

 Qu'est-ce que la Chirurgie SuperSight®?

 

La Chirurgie SuperSight est la procédure idéale pour les patients myopes après 50 ans. Elle utilise les techniques modernes de la chirurgie pour la cataracte et offre aux patients myopes qui ne sont pas favorables au traitement Lasik la possibilité d’avoir une vision plus nette, et ceci de très près comme de loin et aussi pour des distances intermédiaires.

 

Si vous êtes myope (plus de +3.00), vous ne pouvez pas voir de près, et/ou vous commencez à noter que votre vue commence à se détériorer

 

Alors nous avons une bonne nouvelle pour vous!

 

Il y a une nouvelle procédure de chirurgie réfractive qui est capable de diminuer, ou même d’éliminer, le besoin des bifocales et des lunettes de lecture pour certaines catégories de patients.

 

Avec cette procédure, la lentille naturelle qui est affaiblie et durcie dans votre œil est remplacée par une lentille intraoculaire qui est conçue spécialement et qui est adaptable (1-CU IOL) avec une force changeable (‘zoomable’) ou par un lentille intraoculaire autofocus et multifocale (Multifocal Tecnis, ReZOOM or ReSTOR). La procédure chirurgicale utilisée est la même que celle qui a déjà prouvé sa sécurité et son efficacité dans le traitement chirurgical de la cataracte. Dr. Somchai est l’un des rares chirurgiens dans le pays qui a l'expérience nécessaire et qui est qualifié dans l'utilisation de cette lentille spéciale de la Chirurgie SuperSight®.

 

Cette procédure peut diminuer ou même éliminer le besoin des lentilles de correction, pour voir de loin aussi bien que de près (pour la lecture). Le coût de la Chirurgie SuperSight® est plus élevé comparé à d'autres procédures comme le LASIK, mais aucune de ces autres procédures ne peut corriger la vision de près en même temps que la vision de loin. Fait encore plus important: les autres procédures réfractives n'ont pas encore prouvé leur efficacité pour les conditions de vision que la Chirurgie SuperSight® corrige déjà très bien.

 

Si vous envisagez de faire appel à cette nouvelle méthode réfractive, nous pouvons vous offrir une étude complète et personnalisée afin de déterminer votre disposition pour la Chirurgie SuperSight®.

Contactez-nous: @ SuperSight Surgery Center, Bangkok Pattaya Hospital 

 

 


Alors nous avons une bonne nouvelle pour vous!
Clic !  Testimonial 2 de VDO


Tel. (+66) (0)38 25 99 37 (Eye Center – SuperSight Surgery)

E-mail: somchait@bph.co.th

Website: www.supersightsurgery.com