ReadyPlanet.com
dot
dot
Newsletter

dot


Dr. Miracle Supersight
Join us on Facebook Fanpage NOW!


ภาษาไทย

 

ศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์ 

SuperSight  Surgery  

ทางเลือกใหม่ของผู้มีปัญหาสายตา ทั้งในกลุ่มผู้ที่ปัญหาจากต้อกระจก หรือมีสายตาผิดปกติอย่างมาก
ต้องการเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสายตาตามวัยที่เหนือกว่าการทำเลสิก (LASIK)
และเป็นทางเลือกสำคัญสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการพึ่งพาแว่นสายตา
โดยเฉพาะที่ต้องใช้แว่นตาช่วยทั้งการมองในระยะใกล้ และระยะไกล
 
  

ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน
เชื่อว่ายังไม่มีการผ่าตัด ศัลยกรรมใดๆ หรือเลเซอร์ (เช่น เลสิก / เลสิค ) ที่สามารถจะแก้ไขอย่างได้ผล
และให้ผลได้ใกล้เคียงธรรมชาติได้มากเท่ากับการทำศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์

หมอสมชาย รพ. กรุงเทพพัทยาสมชาย ตระกูลโชคเสถียร 
  ศูนย์ศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

คลินิกตา ทีเปิดให้บริการกับชาวพัทยา ทั้งไทยและต่างชาติมานานกว่า 20 ปี
โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาสายตาผิดปกติ สายตายาวตามวัย และ ต้อกระจก
ผู้ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดและเป็นผู้บุกเบิกศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์ สร้างชื่อเสียงให้กับ พัทยา และ ประเทศไทย
 

  : ศัลยกรรมแก้ไขสายตาแบบซุปเปอร์ไซต์ คืออะไร? : 

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการการผ่าตัดแก้ไขสายตา ที่รักษาสายตาผิดปกติ ทั้งการมองเห็นระยะใกล้ และระยะไกล และ การมองเห็นทั้ง 2 ตาใกล้เคียงหรือเหมือนกันตามธรรมชาติ (ไม่ใช่ ตาหนึ่งใช้มองไกล อีกตาใช้มองใกล้) ที่สำคัญอีกประการคือ สามารถรักษาต้อกระจกได้ในคราวเดียวกัน หรือป้องกันไม่ให้เป็นต้อกระจกในอนาคต เป็นการนำวิวัฒนาการล่าสุดของเลนส์แก้วตาเทียมที่เป็นวิทยาการล่าสุดจากประเทศเยอรมนี ที่ได้รับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ของยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องยืนยัน  สามารถส่งเสริมคุณภาพที่ดีกว่าของชีวิตให้แก่ผู้ป่วย  ช่วยให้คนไข้ส่วนมากสามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันปกติโดยปราศจากการต้องการใช้แว่นช่วยแก้ไขสายตา ทำให้สามารถมองเห็นวัตถุทั้งในระยะไกล และระยะใกล้ได้ตามต้องการอย่างอิสระ 

   :   ข้อดีของการศัลยกรรม   

1. รักษาสายตาผิดปกติ ทั้งการมองเห็นระยะใกล้ และระยะไกล
2.
ให้ผลการรักษาที่คงที่ 
3.
การมองเห็นทั้ง 2ตาใกล้เคียงหรือเหมือนกันตามธรรมชาติ (ไม่ใช่ ตาหนึ่งใช้มองไกล อีกตาใช้มองใกล้)
4.  รักษาต้อกระจกได้ในคราวเดียวกัน หรือป้องกันไม่ให้เป็นต้อกระจก

  :  ผู้ที่เหมาะสมในการรักษาด้วยศัลยกรรม   
  

1. ผู้ที่มีสายตายาวสูงอายุ และไม่ต้องการใช้แว่นอ่านหนังสือ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
2. ผู้ที่สายตาผิดปกติมากๆอยู่ก่อน และพบว่าตัวเองมีสายตายาวสูงอายุเข้ามาเป็นปัญหาร่วมด้วย
3. ผู้ที่เริ่มมีต้อกระจกแล้ว  
  

หมายเหตุ

 

การรักษาทำเลสิค (LASIK)เป็นการเปลี่ยนแปลงความโค้งของกระจกตา จะให้ผลการรักษาคงอยู่เพียงชั่วคราว เพราะเลนส์แก้วตาที่ขาดความยืดหยุ่นไปตามวัยอันเป็น สาเหตุของปัญหาสายตายาวตามวัยยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงยังมีการเสื่อมสภาพต่อไปได้อีกเรื่อยๆ และต้องเป็นต้อกระจก ซึ่งต้องเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกอีกในที่สุด การทำ Blended vision หรือ Monovision LASIK ก็จะต้องทำแยกให้ข้างหนึ่งใช้มองเห็นระยะไกล ส่วนอีกข้างใช้มองในระยะใกล้ ทำให้การมองเห็น 3 มิติ หรือความแม่นยำในการกะระยะ (depth perception) ลดลงการรักษาทำเลสิค (LASIK)เป็นการเปลี่ยนแปลงความโค้งของกระจกตา จะให้ผลการรักษาคงอยู่เพียงชั่วคราว เพราะเลนส์แก้วตาที่ขาดความยืดหยุ่นไปตามวัยอันเป็นต้นตอของปัญหาสายตายาวตามวัย ไม่ได้รับการแก้ไข จึงยังมีการเสื่อมสภาพต่อไปได้อีกเรื่อยๆ และต้องเป็นต้อกระจก ซึ่งต้องเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกอีกในที่สุด การทำ Blended vision หรือ Monovision LASIK ก็จะต้องทำแยกให้ข้างหนึ่งใช้มองเห็นระยะไกล ส่วนอีกข้างใช้มองในระยะใกล้ ทำให้การมองเห็น 3 มิติ หรือความแม่นยำในการกะระยะ (depth perception) ลดลง

ความเพลิดเพลินกับงานอดิเรกและการมองเห็นในชีวิตประจำวัน อาจกลายเรื่องท้าทายเมื่อคุณอายุมากขึ้นและเป็นต้อกระจก สายตาและการมองเห็นของคุณจะแย่ลงเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อคุณจำเป็นต้องรักษาก็ขออย่าได้พลาดโอกาสที่จะใด้ใช้เทคโนโลยีให้ทันยุคสมัย

 

ซุปเปอร์ไซต์ (SuperSight) คือ ศัลยกรรมการแก้ไขสายตาผิดปกติแบบถาวรที่ปลอดภัย และประสบความสำเร็จสูงที่สุด
มีผู้ได้รับการผ่าตัดไปแล้วมากกว่า 6,000 ครั้ง โดยการใช้วิวัฒนาการล่าสุดของเลนส์แก้วตาเทียมที่เป็นวิทยาการล่าสุดจากประเทศเยอรมนี ซึ่งได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการยืนยัน  บริษัท คาร์ล ไซส์ (ZEISS) ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเลนส์อันดับหนึ่งของโลก เป็นผู้ผลิตเลนส์ เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ที่นำมาใช้เป็นหลักในการทำซุปเปอร์ไซต์ 

 

 

เชิญผู้ที่สนใจค้นหาคำตอบในข้อมูลที่ท่านต้องการทราบเกี่ยวกับศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์ ได้ตามห้วข้อต่าง ๆ 

 

  :    วิธีการรักษาผ่าตัดแก้ไขสายตาแบบซุปเปอร์ไซต์   :   ►  

  :    ผลการรักษา    :   ►  

  :    การทำเลสิค ต่างกับ ทำศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์ อย่างไร?  :   ►  

  :    การผ่าตัดเจ็บหรือไม่?    :   ►  

  :    การศัลยกรรมแก้ไขสายตาแบบซุปเปอร์ไซต์ มีความปลอดภัยเพียงใด?   :    ►  

  :    หลังการรักษานานเท่าไร จึงจะกลับไปทำงาน และใช้ชีวิตได้ตามปกติ?   :    ►   

 
  :    ผลของการรักษาจะคงอยู่ยาวนานหรือไม่?   :   ►  

  :    สามารถรักษาทั้งสองตาพร้อมกันได้เลยหรือไม่?    :    ►   

  :    ใช้การดมยาสลบให้ไม่รู้สึกตัวในระหว่างการผ่าตัดได้หรือไม่?   :    ►    

  :    อาจจะมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง?   :    ►    

  :    ถ้าอยากไปตรวจว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?   :    ►   

    :   ประโยชน์ และข้อควรทราบ ของการทำศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์    :    ►  

 

 

     Trophy  ZEISS  สมชาย ตระกูลโชคเสถียร 

นายแพทย์ สมชาย ตระกูลโชคเสถียร จักษุแพทย์  โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 

  

  ผลการรักษา 
หมายเหตุ ผลลัพธ์ หรือความคิดเห็น  อาจเปลี่ยนแปลง หรือแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล )


ข้อมูลผลการศึกษาที่ได้รับมากจากการสัมภาษณ์ผลที่ได้รับ และความพึงพอใจในผลของการรักษา
จากผู้ที่เข้ารับการศัลยกรรม SuperSight เมื่อผ่านไป 3 เดือนภายหลังรับการรักษา ทราบว่า

 

     ใช่(%)   ไม่(%) 
ถ้าย้อนกลับไปได้ คุณคิดว่ายังคงต้องการเข้ารับการทำศัลยกรรมแก้ไขสายตานี้เช่นเดิม                  

 95

   5

คุณยังคงต้องสวมใส่แว่นสายตาภายหลังการการทำศัลยกรรมไปแล้ว  

1

 99

คุณยังจำเป็นต้องใช้แว่นเพื่อช่วยในการมองเห็นในระยะไกล

1

 99

คุณยังจำเป็นต้องใช้แว่นเพื่อช่วยในการมองเห็นในการอ่านหนังสือ    

1

 99

คุณพอใจผลที่ได้รับภายหลังการทำศัลยกรรมแก้ไขสายผิดปกติ   

 96

 4

 

SuperSight Technology

คลิ๊ก! _ หนังสือศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์ (ฟรี)

 

ซุปเปอร์ไซต์ซุปเปอร์ไซต์
ติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ หรือโปรโมชั่นของเราได้ทาง Facebook

 ข่าวสารการแพทย์ และ สาระน่ารู้ :

ข้อดีของ เฟมโตเลสิก

การรักษาสายตาด้วยการใส่เลนส์เสริม

ข้อมูลข่าวสารการแพทย์เรื่อง : เชคให้ชัวร์  ปวดหัวควรพบแพทย์

Copyright © 2010 All Rights Reserved.