ศัลยกรรมซุปเปอร์ไซต์(SuperSight Surgery) เหมาะสำหรับการรักษาปัญหาสายตายาวตามวัย (ที่ทำให้อ่านหนังสือลำบาก มองใกล้ไม่ชัด) พร้อมไปกับรักษาสายผิดปกติทุกชนิด (หรือแม้แต่ต้อกระจก) อย่างถาวร ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ สายตาและการมองเห็นชัดเจนทุกระยะและคงที่ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ผู้ป่วยยังไม่จำเป็นต้องรักษาโรคต้อกระจกอีกเลย ต่างจากการรักษาด้วยเลเซอร์ (ในแบบวิธี lasik,เลสิก,เลสิค) Q & A
bulletDr. Somchai's Biography
bulletSuperSight in News
bulletOPINION
bulletSuperSight Doctor
bulletRelated Website
bulletMore... about PATTAYA
bulletLocation & Map
dot
Newsletter

dot
bulletSpecial Offer ! _ LASIK PROMOTION _


Dr. Miracle Supersight
SuperSight Surgery experiences are broadcasting on youTube NOW!


Q & A

This Column IntroQuestions & Answersarticle

Will SuperSight Surgery work for me?

How safe is the procedure?

What can I expect after having surgery with SuperSight Surgery?

Is it permanent?

How long does it take to get back to normal?
How fast does my vision improve after the procedure?

What can go wrong?

Has anyone ever gone blind?

Does SuperSight Surgery hurt?

Can anyone have this procedure done?

Who is not a candidate for SuperSight Surgery?

Can you guarantee I will get rid of my glasses or Contact lenses?

Will SuperSight Surgery prevent me from getting other eye diseases?

Will I need cataract surgery in the future?

What should I know about night vision?

How does new multifocal IOL affect intermediate vision?

Should I have both eyes done at once?

What keeps me from blinking during the procedure?

I’ve heard so much about astigmatism.
What is it? Does SuperSight correct it?

Is the SuperSight Surgery effective in myopia (nearsightedness)?

What is presbyopia?

Is it possible to correct presbyopia using lasers as “LASIK”?

Will you recommend SuperSight Surgery for those patients between 50 and 60 years of age who request LASIK for their refractive error?

How does Near Vision CK or Near Vision LASIK work for presbyopic patient?

If I’ve had LASIK, can I still be a candidate for SuperSight Surgery?

How much does it cost?

Is SuperSight Surgery covered on health insurance?

What is a secondary cataract? 

Page 1/1
1
[Go to top]